Ankara taşımacılık olarak bizim amacımız personel gücü ve mesleki branş eksikliklerini tamamlamak üzere gereksinim duyan reel firma ve şirketler ile resmi kurumlara personel eksikliğini isteğe göre tamamlayarak iş kaybı sorunlarını çözmek ve firma ve kurumların kendi iş alanlarına odaklanmalarını sağlamak olayıdır. Örneğin; bir endüstriyel fabrika depo ve depolarının iç donanım stokları dahil yerleşik bir düzenden gösterilen başka bir yerleşkeye demontaj, ambalaj, ve nakliyesinin yapılarak taşınıp yeni yerine tekrar montajlanarak çalışır durumda teslim edilmesi olayıdır.

Yurt içi ve yurt dışında etkinliği olan tüzel kişilik şirketlerin tüm depolarındaki ve üretim alanlarındaki makine ve stok imajlı satışa hazır ürünlerin yükleme ve boşaltma hizmetlerini yapmak kutularına yerleştirmek ve bununla birlikte tahmil tahliye hizmetleri istenildiği taktirde yüksek güvenlikli, genel maksatlı ve maksatsız açık saha depolaması, paketleme işleri, saha temizliği, yükleme ve boşaltma, saha dökme malzeme depolaması, gemi boşaltma hizmetleri, gümrük işlemi sonrası Türkiye geneline dağıtımı, üretici firmalar için teslim tesellüm hizmetleri, stok takip ve bayilik ve dış temsilciliklere teslimatlar yapılmaktadır. Hurdalık sahalarındaki malzemelerin ayrıştırılması, demontajların yapılması dönüşüme kazandırılması istenildiğinde hattanelere taşınması.